TRANSPORT

LOGISTICS

FREIGHT FORWARDING

Inox Project Transport

The INOX Group was established in 2010. In the first years after the founding of our company, we concentrated on manufacture of stainless steel products under the name INOX PROJECT. Although, at the very beginning there were often various restrictions such as limited staff or financial capacity - the satisfaction of our customers was (and always will be) on the first place. As a result, our customers turned out to be very satisfied with our services and their number began to grow fast.

Thanks to the dynamic development, besides our activity on the domestic market, we took the decision on the expansion to the foreign markets. With time, the increase in the number of orders from our customers caused the increase of the demand for the transport services. Initially, while organizing the shipment of our goods or during the transport of the material for our company we used the services of many transport companies – our current partners.

After a few years, we made a decision to go “one step further” and to broaden our services by providing the specialized freight forwarding services. This enables us not only to enrich our offer but also to help us and our customers to organize the transport within the whole Europe.

This is how
INOX PROJECT TRANSPORT

was born!
The INOX Group exists and work successfully for over 8 years.

We are acknowledged for our full commitment, experience but above all the passion and the satisfaction that we have with organizing the transports for our customers. We offer our clients an individual approach adjusted to the specific needs of each project.

We would like to underline that having own fleet has never been a priority for us. As freight forwarding company, we represent an inevitable trend and a breakthrough on the market which promotes the blurring of boundaries between companies and the emergence of new forms of partnership. Due to the globalization, today's market is characterized by the enormity of the changes, the dynamics and still growing needs of customers.

We cooperate with number of transport and forwarding companies from Poland and the whole Europe. Thanks to a large network of reliable partners we are able to guarantee our customers the execution of various kinds of transport orders and the high level of safety along the entire supply chain. We believe that thanks to the synergy and combining the strenghts we will be able to provide the new quality of services. Our satisfied clients are our pride, the desire to meet their most demanding needs is our motivation! Among our most important priorities are: attention to the smallest details, professional integrity, reliability and diligence.

Availability

Professionalism

Efficiency

Satisfaction

image

A satisfied customer is the best business strategy of all.

- Michael leBoeuf
image

Our services

Range of services:

-   international and domestic freight forwarding;
-   organizing of the road shipments of full truck loads, partial loads, groupage consignments and express deliveries;
-   freight forwarding and assistance in transport in order to optimize the costs.

We ensure, provide and have:

-   experience and competence in the organization and execution of international/ domestic transports;
-   the modern fleet of our partners’ vehicles which are adapted and equipped to transport all kinds of goods;
-   complex services for clients from various industry branches and sectors;
-   transport services covering all of the European countries;
-   all the necessary and valid licenses, certificates and insurances;
-   direct contact and the assistance of the freight forwarder in a foreign language;
-   permanent monitoring and control of the transport;
-   safety and timeliness of deliveries.

Forum on Transport

We invite all the enthusiasts of transport and TSL industry to follow the news on Transport Forum.

source: http://www.forumtransportu.pl/

 • Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele to bubel
  Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele jest bublem legislacyjnym. Już przed jej uchwaleniem wiadomo było, że jej realizacja przysporzy wielu kłopotów. Samemu projektowi można wiele zarzucić, ponieważ ograniczy możliwość pracy tylko części branży, czyli handlu wielkopowierzchniowego. Zawiera w sobie kilkadziesiąt wyjątków. W takim przypadku wiadomo, że pojawią się ludzie, którzy błyskawicznie znajdą różne interpretacje i ustaw będzie w wielu miejscach obchodzona. – Czy centra handlowe będą wtedy zamknięte? Zapewne nie, bo w wielu butikach za ladą stanąć będą mogli ich właściciele lub współwłaściciele, a nawet osoby, które posiadają choćby 1 proc. własności danego sklepu. Nie ma także ograniczenia dla działalności punktów gastronomicznych, więc te także będą otwarte – powiedział serwisowi eNewsroom Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej – Pojawiają się także kuriozalne propozycje. Należy do nich pomysł związany z punktami sprzedaży AGD, które w niedziele odwiedzało zwykle dużo ludzi. Teraz mieliby odwiedzać je zainteresowani klienci, oglądać towar, a następnie dokonywać zakupu przez telefon lub w Internecie. Potem mogliby odebrać zamówienie na miejscu.
 • Otwarcie nowego hubu DHL Express w Brukseli
  W ubiegłym tygodniu 22 lutego DHL Express uruchomił na lotnisku w Brukseli najnowocześniejszy regionalny hub, wyposażony w najnowszą technologię logistyczną. Nowy obiekt prawie czterokrotnie zwiększa przepustowość DHL Express w Brukseli, mogąc przetwarzać do 42.000 przesyłek na godzinę. Hub, w który zainwestowano ponad 140 milionów euro, przyczynił się do tej pory do powstania dodatkowych 200 nowych stanowisk pracy w DHL na lotnisku, trzy lata wcześniej niż pierwotnie planowano. Ken Allen, dyrektor generalny DHL Express, powiedział: "Bruksela odgrywa kluczową rolę w światowej sieci DHL Express. Nowo otwarty hub jest jednym z naszych największych węzłów na świecie, a ze względu na swoje położenie w logistycznym sercu Europy, pełni ważną rolę w połączeniu firm z tego regionu ze światem. Nowy obiekt stanowi kluczowy element naszego ogólnoświatowego planu inwestycyjnego i będzie wspierał nasz rozwój, wydajność naszej sieci i wysoki poziom jakości, dzięki któremu klienci zwracają się właśnie do DHL Express." Nowe centrum o powierzchni 36.500 m² (łącznie z magazynem i biurem) niemal czterokrotnie zwiększa przepustowość DHL Express w Brukseli.
 • Gdynia głębokowodna, czyli… lepiej późno niż wcale
  Za 450 mln złotych port gdyński wejdzie do ekskluzywnego klubu portów głębokowodnych z końcem 2021 roku. Projekt współfinansowany będzie przez Skarb Państwa i Unię Europejską. To ponad jedna czwarta tegorocznego budżetu Gdyni, jednego z bogatszych miast w Polsce. Na Bałtyku biletem wstępu jest wymóg 15 m dopuszczalnego zanurzenia statku. Pytany o pogląd w tej sprawie przedstawiciel jednego z największych w świecie armatorów kontenerowych powiedział: lepiej późno niż wcale. Projekt opóźniony jest bowiem, w stosunku do potrzeb, o ponad 10 lat. Mówi Krzysztof Szymborski, prezes Zarządu BCT – Bałtyckiego Terminala Kontenerowego i przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia: - Na początku dekady, jako BCT zorganizowaliśmy kampanię informacyjną w Warszawie, z udziałem ówczesnych prominentnych polityków, przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych oraz miasta Gdyni, dotyczącą konieczności jak najszybszego otworzenia portu gdyńskiego dla dużych statków oceanicznych. Największy kontenerowy armator świata Maersk Line rozpoczął eksploatację serii statków typu „Emma Maersk” o pojemności 14,5 tys. TEU i szukał w Polsce portu zdolnego obsłużyć takie jednostki o długości 398 m, szerokości 56 m i zanurzeniu do 15 m, gdyż testował skutki przedłużenia linii z Dalekiego Wschodu na Bałtyk z bezpośrednim zawinięciem do jednego z portów polskich, jako końcowego „przystanku” najważniejszego serwisu żeglugowego.
 • Udziały rynkowe i wyniki przewozowe Grupy PKP CARGO w styczniu 2018 roku – dane GUS
  Grupa PKP CARGO w styczniu 2018 roku uzyskała 48,85 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 43,27 proc. pod względem masy towarowej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W tym samym okresie Grupa przewiozła o 18,2 proc. więcej ładunków i wykonała pracę przewozową o 18,8 proc. większą niż w styczniu 2017 roku. W porównaniu do wyników ze stycznia 2017 roku, w analogicznym okresie 2018 roku Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. kamienia, drewna, rud, towarów z grupy inne artykuły chemiczne, intermodalne i koksu. Większe przewozy kamienia były możliwe m.in. dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym (dodatnie temperatury) w styczniu br. oraz zwiększonemu zapotrzebowaniu odbiorców na kruszywa. Na wzrost przewozów drewna miała wpływ m.in. realizacja przewozów drewna z wiatrołomów do kilku odbiorców tego surowca w kraju. Zwiększone przewozy rud były efektem m.in. większych przewozów rudy żelaza ze Wschodu do jednej z hut zza południowej granicy oraz do innej z hut na południu Polski (w imporcie ze Wschodu i z jednego z portów) ze względu na wzrost zapotrzebowania klientów.
 • Ujednolicenie umów o pracę ograniczy swobodę działania pracowników
  Zmiany w regulacjach dotyczących warunków zawiązywania umów o pracę, umów zlecenie i o dzieło będą uwzględniały dużą cześć osób, które w tej chwili świadczą pracę różnego typu, w ogólnej grupie pracowników. Oprócz zatrudnienia rozumianego jako stosunek pracodawca – pracobiorca, dotyczyć będą relacji zleceniodawca – zleceniobiorca oraz zlecający dzieło – wykonujący dzieło. Działania te mają na celu umożliwienie wszystkim uzyskania większych wpływów do funduszu ubezpieczeń społecznych. Niestety nie usprawni to w efektywny sposób transferu środków. Kiedy zatrudnienie określane jako „zlecenie” rozpatrywać będziemy jako prawo pracy, to zamkniemy możliwość ponoszenia odpowiedzialności danych osób – specjalistów za wykonywane przez nie czynności oraz swobodnego ich przechodzenia między podmiotami. W chwili, kiedy dużo osób wykonuje zawody niekoniecznie związane z jednym pracodawcą lub opierające się o realizację pracy w formie projektowej, często nie chcą one być zobowiązane regulacjami dotyczącymi prawa pracy. – Mogłoby to jednak zrobić upowszechnienie systemu tego transferu, tak abyśmy mieli jak największą grupę osób objętych jednolitymi rozwiązaniami prawnymi – powiedziała serwisowi eNewsroom Agnieszka Durlik, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej
 • Polski rynek magazynowo-produkcyjny jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków na świecie
  – Początek 2018 roku wskazuje na dalszy dynamiczny rozwój rynku magazynowo–produkcyjnego w Polsce. Wzrost wspierany jest przez rosnące zaufanie inwestorów do krajowej gospodarki, rozwój infrastruktury drogowo-komunikacyjnej, znaczące powiększanie się rynku e-commerce i duży popyt ze strony inwestorów na obiekty generujące stały dochód – mówi Tom Listowski, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych na Europę Środkowo-Wschodnią w firmie Cresa. Według raportu „Occupier Insight: Rynek magazynowo-produkcyjny w Polsce w 2017 roku”, którego autorami są analitycy i praktycy z międzynarodowej firmy doradczej Cresa, całkowite zasoby powierzchni magazynowo-produkcyjnej w Polsce wyniosły prawie 14 mln mkw. W 2017 r. wolumen transakcji wyniósł niemal 4,38 mln mkw., przy podaży na poziomie przewyższającym 2,45 mln mkw., co jest wynikiem prawie dwukrotnie wyższym niż średnia z ostatnich 5 lat. Najwięcej nowej powierzchni w 2017 roku oddano do użytku w rejonie Warszawy (503 600 mkw.). Największymi oddanymi do użytku obiektami w Polsce były: Panattoni BTS Amazon Szczecin (161 000 mkw.), BTS Amazon Sosnowiec (138 000 mkw.) i Goodman BTS Zalando Szczecin (130 000 mkw.). Największą transakcją najmu w 2017 roku było podpisanie umowy przez Panattoni z firmą z sektora e-commerce na zbudowanie kompleksu BTS o wielkości 146 000 mkw. w Gliwicach, co dało regionowi Górnego Śląska miejsce na podium pod względem wolumenu transakcji wynoszącego 916 200 mkw. (o 60% więcej niż w 2016 roku).

Our Partners

We provide transport services for countless Entrepreneurs around the Europe, especially operating in the following industries: steel, paper, window, wood and furniture, synthetic fibres, plastics, packaging, electronics, home appliances, construction, recycling, automotive and consumer goods.Contact Form

We kindly invite you to a 24-hour, seven-days-a-week contact using the contact form. You can ask us about: cooperation, quotation, offer, inquiry or any kind of problem – whatever you need.

Open the Form

Send a message

Poniższe zgody są dobrowolne, nieobowiązkowe i zawsze możesz je wycofać:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z dokumentem Polityka prywatności..